• 0535 612 90 55
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Karar Sayısı : 2017/10010

  Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 7/3/2017 tarihli ve 2987156 sayılı yazısıüzerine, 657'sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 • T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sayı: 28892082-869-E.13006059

  17.12.2015

  Konu: Ek Ders Ücreti

  HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  İlgi : a) 27.11.2015 tarihli ve 26022156-45-E.12240212 sayılı yazınız.

  b) 10.12.2015 tarihli ve 19863661-45-E.12739649 sayılı yazınız.

  c) Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesi.

 • T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sayı: 28892082-869-E.13006059

  17.12.2015

  Konu: Ek Ders Ücreti

  HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  İlgi : a) 27.11.2015 tarihli ve 26022156-45-E.12240212 sayılı yazınız.

  b) 10.12.2015 tarihli ve 19863661-45-E.12739649 sayılı yazınız.

  c) Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesi.

  Genel Müdürlüğünüze bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayılarını dolduramayanların, ders yılı içinde normal çalışma günlerinde saat 18.00’dan sonra başlayan dersleri öncelikle aylık karşılığı olarak mı, ek ders ücreti karşılığı olarak mı okutacaklarına ilişkin ilgi (a, b) yazılar ve ekleri incelenmiştir.

  Bilindiği üzere daha önce bir örneği de Genel Müdürlüğünüze gönderilen ilgi (c) Genelgenin 4’üncü sırasında; “Kararın 8’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında; ‘Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.’ denilmektedir.

  Buna göre; Kararın 8’inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

  Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, söz konusu eğitim faaliyetleri de dâhil olmak üzere, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatilleri dışında yüz yüze eğitim kapsamında okutulan derslerin, saat kaçta okutulduğuna bakılmaksızın öncelikle aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

  Hamza AYDOĞDU

  Genel Müdür