• 0535 612 90 55
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ANKARA-T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

  Sayı: 62045208-45.01-E.7420577

  Konu: Koordinatörlük Görevi Tarih :23.05.2017

  DAĞITIM YERLERİNE

  İlgi: 03.11.2017 tarihli ve 62045208-0-E.12336661 sayılı yazımız.

  Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim (beceri eğitimi) veya staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla atama atama alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği (mesleki ve teknik eğitim alanında eğitimi yapılan meslek alanları) olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilmektedir.

  Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili yazının 20'nci maddesinde; ''12. sınıfta işletmelerde mesleki eğitime giden öğrencilerin ders yılının son haftasında beceri sınavına alınmasından dolayı koordinatörlük görevi de fiilen yapılamayacağından, belirtilen haftada bu kapsamda ek ders görevi verilmemesi'' gerektiği belirtilmiştir.

  Ancak söz konusu maddenin uygulanmasında tereddüt yaşandığı Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır. Söz konusu maddede koordinatörlük görevinin beceri sınavı ile çakışması halinde uygulamanın nasıl yapılacağı açıklanmış olup, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında beceri sınavının yapıldığı hafta içerisinde beceri sınavının yapıldığı günlerin dışında koordinatörlük görevi verilebileceği ve bunun karşılığında ek ders ücreti ödenebileceği değerlendirilmektedir.

  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

  Osman Nuri GÜLAY

  Bakan a.

  Genel Müdür

 • Karar Sayısı : 2017/10010

  Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 7/3/2017 tarihli ve 2987156 sayılı yazısıüzerine, 657'sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.